Individuelle samtalar

Vi kan tilby individuelle samtalar og oppfølging ved ulike problemstillingar. Målet er å hjelpe leiinga med å førebygge sjukefråvær.