Konflikt

Når konfliktar ikkje gjeld sak lenger, blir det ofte ei låst utfordring for dei relasjonane som er involverte . Med utgangspunkt i arbeidsgjevar sine prosedyrar, kan vi medverke på ulike måtar innan konflikthandtering.

  • Bistå arbeidsgjevar med å kartlegge arbeidsmiljøet ved hjelp av ulike metodar, som faktaundersøking og mekling, med intervju og spørjeskjema. Det blir lagt fram rapport med oppsummering og evt. forslag til vidare tiltak.
  • Individuelle samtalar for å kartlegge løysingar og støttesamtalar.