Krise- og ulykkeshandtering

Akutte, uforutsette hendingar kan ramme menneske på ein slik måte at livet blir endra brått og brutalt. Vi kan hjelpe tilsette som har behov for samtale eller oppfølging etter alvorlege hendingar.