Varme arbeid - sertifiseringskurs

INFORMASJON OM KURSET

Målgruppe: Alle som utfører arbeid definert som varmt arbeid.

Definisjonen er: arbeid der det vert nytta maskiner og utstyr som genererer gnistar og varme, som kan medføre brann. Varme arbeid omfattar bruk av open eld, varmluft, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr.

Fast tilrettelagt arbeidsplass treng ikkje kurs/sertifisering.

Mål med kurset: Betra kunnskap slik at ein kan utføre varmt arbeid på mest mogleg brannsikker måte.

Kursinnhald/program:

  • ­  Sertifiseringsordninga
  • ­  Sikkerheitsforskrifta for varme arbeid
  • ­  Brannteori
  • ­  Relevante lover og forskrifter
  • ­  Farar ved varmt arbeid; før, under og etter
  • ­  Sløkkjeøving
  • ­  Eksamen

Kursmateriell: Hefte: Brannvern ved utførelse av varme arbeid, frå Norsk brannvernforening.

Kursbevis/sertifikat: Sertifisering er inkludert, sertifikatet er gyldig i 5 år.