Oppfriskingskurs for verneombod og AMU-medlemer

Generell informasjon

Kurset er for dei som har teke grunnkurs i arbeidsmiljø (40 t-kurs) og som treng ei oppdatering i rolla som verneombod eller medlem i AMU. Kurset vil gi deg den kunnskapet du treng for å vere oppdatert og trygg i rolla di.

Oppfriskingskurs – 3 timar

Kurset er eigna for:
Verneombod, leiarar, medlemmer av arbeidsmiljøutval og ansatte som tidlegare har tatt grunnkurs i arbeidsmiljø.

Kursinnhald:

  • Rollar i arbeidsmiljøarbeid
  • Oppfrisking i arbeidsmiljølova og tilhøyrande forskrifter

Kurset vert lagt opp til dialog, refleksjon og aktiv bruk av deltakarane sine erfaringar.

Varigheit:
Kurset varar i ca. 3 timar. 

Ved avbestilling seinare enn 7 dagar før kurset, vert de belasta med full kursavgift.

Sjå kursplan

Ingen kommande kurs som passar? Ta kontakt - vi set opp kurs på bestilling.