Truslar og vold

LÆR DEG Å MEISTRA TRUSLAR OG VOLD

Innhald: Kurset vil handla om rutinar for å unngå, og teknikkar for å møta truslar om vold og aggressive personar.

Kursintruktør:  Arild Stangeland er konstituert seksjonsleiar av fageininga psykiatrisk divisjon på Haukeland Universitetssjukehus.

Han har halde kurs og undervist i bl.a. aggresjon, voldsproblematikk og konflikthandtering og er medforfattar av boka "Sikkerhet og omsorg - møte med aggresjon og vold".

Tema som vert tekne opp:

  • Kommunikasjon

  • Møte med aggressive personar

  • Eigne reaksjonar på det å bli utsett for truslar og evt vold

  • Samhandling, - når ein er fleire

  • Kva har Ola Normann lov å gjera? Kan ein privatperson stoppa ein annan person?  Kva er ulovlig?

  • Kva har ein lovå gjera i jobbsamanheng? I ulike serviceyrker?

  • Kva forventningar har politiet til samarbeid med dykk?

  • Anmelding, kva er det? Kva gjer ein som tilsett?

  • Praktiske øvingar

Målgruppe: Alle som møter truslar om vold og aggressive personar i arbeidet sitt