Arbeidsrett

Jus på arbeidsplassen - for deg som er leiar, personalmedarbeidar eller tillitsvald i privat næringsliv

Ynskjer du å få meir kunnskap om ferie, tilsetjing, tvistar, permittering, oppseiing m.m? Då er dette kurset for deg! Frode Samuelsen er ein av landets mest kunnskapsrike advokatar i den privatrettslege delen av arbeidsretten.

Her vil du få innføring i gjeldande lover og reglar, slik at du på eigenhand lettare kan takle dei mest vanlege problem som kan oppstå i bedrifta innan personalarbeid.

Målgruppe: Leiarar, personalmedarbeidarar og tillitsvalde i privat næringsliv

Tema:
•Arbeidsmiljølova
•Avklaring av roller i høve ansvar og pliktar for arbeidsgjevar, medarbeidar, tillitsvalt og verneombod

Autorisasjon:

Rekneskapsførarar og revisorar får godkjent dette kurset som 7 timar under fagområdet Rettslære /andre fagområder.