Akan

Korleis drive rusmiddelførebygging i arbeidslivet? Innføring i AKAN-modellen (2 dager)

Kurset rettar seg mot leiarar og tilsette som gjennom sin stilling eller tillitsverv har ansvar og oppgåver knytta til HMS-arbeid, arbeidsmiljø, organisasjonsutvikling og personalarbeid.

Innhald:

  • Rusmiddelførebygging etter AKAN-modellen - kva er AKAN?
  • Føremål, organisasjon og historie mm
  • Arbeid med enkeltpersonar - den nødvendige samtalen, varslingssystemet, individuelle AKAN-opplegg mm
  • Risikovurdering – om bransjar, kultur, gråsoner og høgrisikogrupper mm