Bruk og stell av motorsag

KURSBESKRIVELSE

Tema:

  • Verneutstyr, grunnleggjande opplæring i bruk av motorsag
  • Vedlikehald av motorsag
  • Klargjering for hogst
  • Felling og kvisting
  • Vedlikehald av motorsaga, evaluering og utdeling av kursbevis

Deltakerne må ta med verneutstyr som består av vernestøvlar, vernebukse, hjelm med hørselsvern. Alle må ha med eigen motorsag, mat og varme kle.

Lærebøkene «Hogst» og «Motorsaga» er bøker ein vil ha utbytte av å studere på førehand. Desse kan ein få kjøpt hjå Bedriftshelse1 eller på skogbrukskurs.no ved å trykke på linkene over.

Arbeidstilsynet stiller krav om dokumentert opplæring ved bruk av motorsag.

Tid: 15 timar

Me lagar HMS - kurs på bestilling! Ta kontakt på post@bedriftshelse1.no om du har eit ynskje.