Oppfrisking for amu-medlemmar

OPPFRISKNINGSKURS FOR VERNEOMBOD OG AMU-MEDLEMMER

Målgruppe: Verneombod, leiarar og medlemmar av arbeidsmiljøutvalg som tidligare har bestått grunnkurs i arbeidsmiljø

Formålet med kursetKurset passer for deg som har hatt grunnkurset for ei stund sida og som treng ei oppdatering av dei siste endringane i Arbeidsmiljølova og forskriftene. Målet er å gi deg den kunnskapen du treng for å være oppdatert og trygg i rolla di.

Kursinnhold:

  • Rollar i arbeidsmiljøarbeid
  • Lover og forskrifter
  • HMS-arbeid i praksis

Kurset legg opp til dialog, refleksjon og aktiv bruk av deltakarane sine erfaringar.