Stillaskurs

 

Ope kurs som går over 2 dagar og dekkjer kravet til teoretisk opplæring for arbeid med stillas opptil 9m. høgde. Kurset oppfyller teorikrava i «Forskrift om utførelse av arbeid» kap. 17. Stillas-praksis kan dokumenterast i eiga bedrift.

Kurset skal gje teoretisk opplæring for deg som skal arbeide med montering, demontering, endring eller kontroll av stillas mellom 2 til 9 m. høgde, inkl. rullestillas.

Innhald:
- Plan for montering/demontering/endring
- Sikkerheit
- Risikovurdering og tiltak
- Fallsikring
- Kontrollrutiner
- Tiltak ved veromslag
- Tillatne belastninger
- Kontroll av stillas