Organisatoriske forhold

Vi kan gje veiledning ved omstillings- og endringsprosessar.

  • Leiarstøtte i vanskelege personalsaker
  • Medarbeidarsamtalen
  • Den nødvendige samtalen