Psykososialt arbeidsmiljø

Psykososialt arbeidsmiljø handlar om korleis vi har det på jobb. Både korleis arbeidet er organisert og korleis det sosiale samspelet er, vil påverke helsa vår.