Stress

24t.mennesket. Livet er prega av raske endringar, konkurranse, høgt tempo og at vi alltid er tilgjengelege. Negativt stress over tid kan gje helseplager og bør takast på alvor. Vi kan tilby kurs, samtalar og veiledning om kva endringar som må til.