Våre tenester

Bedriftshelse1 arbeider saman med bedriftene gjennom førebyggjande arbeid med mål om å gjere arbeidsmiljøet i bedriftene best mogleg. Våre løysingar skal førebyggje utfordringar knytta til arbeidsmiljø, helse og livsstil.

Systematisk HMS-arbeid

  • Tekst til denne

Arbeidshelse

Tekst til denne

Ergonomi

Tekst itil den

Psykososialt arbeidsmiljø

tekst

Sjukefråværsopplølging

tekst