Trakassering

Arbeidstakar skal vera sikra mot fysiske og psykiske skadeverknader på jobb, jmf. AML § 4-1.Når ein opplever seg trakassert er det viktig å føle seg forstått. Menneske oppfattar trakassering ulikt og kvar sak er unik. Vi har retningslinjer for korleis vi kan medverke og handtere slike saker.

  • Bistå med faktaundersøking og rett saksbehandling.
  •  Støttesamtalar.