Yrkeshygiene

Bedriftshelse1 kan hjelpe arbeidsgjevar med å sikra at arbeidsmiljøet stettar krava i Arbeidsmiljøloven §4-4. Vi kan hjelpe verksemda med å identifisera og kartlegga fysiske, kjemiske og biologiske faktorar og utføring av yrkeshygieniske målingar, jf. Forskrift om utførelse av arbeid kap.3. Bedriftshelse1 kan medverke i vurdering av risiko og kome med forslag til tiltak for å eliminera eller redusera helserisiko. Vi kan bistå i vurdering av arbeidsmiljøet for sårbare grupper.

Vi tilbyr :

 • Støymåling og kartlegging av støysoner. Vurdering av støydempande tiltak.

 • Eksponeringsmålingar av kjemiske faktorar /gassar

 • Støvmåling

 • Måling av hand- og armvibrasjon

 • Måling av heilkroppsvibrasjon

 • Kartlegging av biologiske faktorar ved eksponeringsmålingar og materialprøvar

 • Kartlegging av inneklima

 • Lyskartlegging

 • Måling av radon

 • Stoffkartotek og sikkerheitsdatablad

 • Verneutstyr: informasjon og opplæring om type, bruk og oppbevaring av verneutstyr.

 • Informasjon, undervisning og opplæring innan yrkeshygieniske tema

 • Råd i planlegging av nybygg og ombygging