Bedriftshelse1 den naturlege samarbeidspart

 
Me er i dag over 60 motiverte tilsette, fordelt på avdelingar i Sogn og Fjordane og Hordaland. Våre tilsette har tverrfagleg kompetanse, som sikrar at dykkar utfordringar blir løyst på den best moglege måten.  
Me vil vera den naturlege samarbeidspart. Ei lokal forankra bedriftshelsetenste som til einkvar tid er den føretrekte leverandøren for dykk. Me jobbar kvar dag med store deler av det offentlege og private næringslivet, for å sikre at de når dykkar mål.
 

Trivsel på arbeidsplassen!