KURS


Sjå kursoversikten vår for meir informasjon og påmelding

Sjå vår kurskatalog for hausten 2016

Vil du vera med på HMS-dagen vår i Florø, Ørsta, Sogndal eller Voss?

AKTUELT


Aktuelt arkiv

Bedriftshelse1 den naturlege samarbeidspart

 
Me er i dag over 60 motiverte tilsette, fordelt på avdelingar i Sogn og Fjordane og Hordaland. Våre tilsette har tverffagleg kompetanse, som sikrar at dykkar utfordringar blir løyst på den best moglege måten.  

Me vil vera den naturlege samarbeidspart. Ei lokal forankra bedriftshelsetenste som til einkvar tid er den føretrekte leverandøren for dykk. Me jobbar kvar dag med store deler av det offentlege og private næringslivet, for å sikre at de når dykkar mål.
 

Trivsel på arbeidsplassen!