Arbeidstilsynet har fokus på fallulykker

Fleire gebyr skal medverke til færre fallulykker

Arbeidstilsynet skriv vidare på sine sider :

I ukene 22 og 23 gjennomførte Arbeidstilsynet en aksjon over hele landet på arbeid i høyden i bygge- og anleggsbransjen. - Det skjer altfor mange fallulykker i forbindelse med arbeid i høyden. For å få arbeidsgiverne til å ta sikkerheten på alvor, vil Arbeidstilsynet derfor nå i flere tilfeller ilegge overtredelsesgebyr, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim Webb.


I 2016 kontrollerte Arbeidstilsynet nesten 3 500 virksomheter i bygge- og anleggsbransjen. Over 500 av disse fikk arbeid stanset på grunn av overhengende fare for arbeidstakernes liv og helse, de fleste stansingene på grunn av farlig arbeid i høyden.

– Dette er altfor mye og dette til tross for at Arbeidstilsynet i mange år har reagert overfor slike arbeidsforhold. Derfor ser vi oss nødt til å ta i bruk sterkere reaksjoner i større omfang, sier direktør Vollheim Webb.

Tilsyn i hele Norge

I ukene 22 og 23 hadde Arbeidstilsynets inspektører ute på tilsyn på byggeplasser i hele landet, med spesielt fokus på å kontrollere at arbeid i høyden foregår på en lovlig og sikker måte.  På tilsyn vil inspektørene blant annet kontrollere om arbeidsgiver har gjennomført risikovurdering for arbeidet i høyden, og om arbeidsgiver har sørget for at arbeidsområder som er høyere enn to meter er sikret med kollektive vernetiltak, som for eksempel stillas og rekkverk. 

– Stillas, stiger og atkomst til tak er typiske forhold som vil bli kontrollert. Der vi ser at det jobbes i høyden uten sikring, eller med mangelfull sikring, vil vi nå i enda større grad vurdere om vi skal gi overtredelsesgebyr. Målet med dette er å forebygge fallulykker, sier Vollheim Webb.

Stor fare for alvorlige skader

Brudd på regelverket om arbeid i høyden er svært kritikkverdig og alvorlig, og faren for alvorlige skader er stor. Virksomhetene som bryter regelverket kan derfor nå vente seg å bli møtt med enda strengere reaksjoner. Et gebyr for brudd på sikkerhetsbestemmelser om arbeid i høyden vil normalt være minst 50 000 kroner.

Skadepotensialet er det sentrale momentet når Arbeidstilsynet vurderer størrelsen på gebyret. Dersom virksomheten tidligere har fått reaksjoner for lignende forhold, er det skjerpende. Når Arbeidstilsynet vurderer størrelsen på gebyret skal vi også ta hensyn til virksomhetens økonomi, men dårlig økonomi er ingen grunn til å la arbeidstakere jobbe farlig.

– Vi skal bruke overtredelsesgebyr der det er nødvendig. De arbeidsgiverne som sparer penger på at de ikke ivaretar sikkerheten godt nok, vil nå i enda større grad risikere å få overtredelsesgebyr, sier Vollheim Webb.

Fakta om overtredelsesgebyr:

  • Arbeidstilsynet gir overtredelsesgebyr ved kritikkverdige forhold og alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven og forskrifter.
  • Gebyrene varierer i størrelse etter blant annet alvorlighetsgrad, virksomhetens økonomi og om det er gjentatte brudd.
  • Gebyrene har en øvre grense på 15 G (ca 1 400 000 kroner).

Kontaktperson:

Heidi I. Mehli, kommunikasjonsrådgiver Arbeidstilsynet, tlf 959 07 443. E-post: heidi.mehli@arbeidstilsynet.no.