Ergonomi

Muskel- og skjelettplager er den største enkeltårsaka til sjukefråvær i arbeidslivet og er derfor viktig å førebygge. Gode arbeidsstillingar og variasjon i oppgåver er gode tiltak. Bedriftshelse1 kan hjelpe di bedrift med råd og prosessar for å finne gode tiltak. Vi kan blant anna gje råd i forhold til:

  • Risikovurdering av tungt og einsformig arbeid

  • Arbeidsplassvurdering

  • Tiltak som kan redusere einsidig, gjenntakande arbeid og manuelle løft (utstyr, hjelpemiddel, organisering av arbeidet)

  • Helsefremjande arbeidsplassar og førebyggande tiltak

  • Kartlegging av muskel- skjelettplager

  • Planlegging av nybygg og ombygging