Våre tenester

Bedriftshelse1 arbeider saman med bedriftene gjennom førebyggjande arbeid med mål om å gjere arbeidsmiljøet i bedriftene best mogleg. Våre løysingar skal førebyggje utfordringar knytta til arbeidsmiljø, helse og livsstil.

Kurs

Under finn du våre kurs. Bruk piltastene for å sjå fleire. Sjekk også vår komplette kursoversikt. Dei fleste av våre opne kurs kan også arrangerast som bedriftsinterne kurs.

Bedriftshelse1 - din naturlege samarbeidspartnar på HMS

Vi er i dag ca. 60 motiverte tilsette, fordelt på avdelingar i Sogn og Fjordane, Hordaland og Møre og Romsdal. Våre tilsette har tverrfagleg kompetanse, som sikrar at bedrifta sine utfordringar vert løyst til beste for alle partar. Vi er ei lokalt forankra bedriftshelsetenste som jobbar med store deler av det offentlege og private næringslivet.

Trivsel på arbeidsplassen!

  • Bedriftshelse1 arbeider saman med bedriftene gjennom førebyggjande arbeid med mål om å gjere arbeidsmiljøet i bedriftene best mogleg.
  • Våre løysingar skal førebyggje utfordringar knytt til arbeidsmiljø, helse og livsstil.
  • Eit samarbeid med Bedriftshelse1 skal vere lønsamt. 
 
 

Aktuelt

Nytt om HMS, arbeidsmiljø og anna.