Landsdekkande aksjon i industrien

I veke 8-10 vil Arbeidstilsynet gjennomføre eit landsdekkande tilsynsaksjon i industrinæringa.

Tilsyna er uanmeldte og vil fokusere på farlege maskiner og utstyr. Industrinæringa er ei av tre hovudnæringar Arbeidstilsynet vil fokusere på i dei neste to åra.

Les gjerne meir om dette her: http://www.regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2018/Landsdekkende-aksjon-i-industrien/

Vi i Bedriftshelse1 kan hjelpe deg som industribedrift med å risikovurdere før eit eventelt tilsyn.