Nyheit

Inkluderande Arbeidsliv. Sjå korleis Ekornes har løyst dette.

IA handlar om køyrereglar, god dialog, og det å snakke om ting før det blir eit problem, seier fabrikksjef Knut Ove Rygg. Bedrifta har over tid vore prega av mykje omstilling. På IA-dagen fortel Knut Ove Rygg om korleis dei jobbar med gode IA-prosessar i denne tida.

Bedriftshelse 1 har bidrege i dette arbeidet og vi kjem også  gjerne til di bedrift .

Bedriftshelse1 sine fysioterapeutar Kristine Maurset og Malin Renate Seljeset i samtale med Ekornestilsette    Les meir om Ekornes sitt IA-arbeid på idebanken.org

Bedriftshelse1 sine fysioterapeutar Kristine Maurset og Malin Renate Seljeset i samtale med Ekornestilsette

Les meir om Ekornes sitt IA-arbeid på idebanken.org