Endringar i arbeidsmiljøforskrifta fra 1.januar 2018

Arbeidstilsynet.jpg

 

Dette står å lese på arbeidstilsynet sine sider:

logo_colored.png

 

Endringer i arbeidsmiljøforskriftene fra 1. januar

 

Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt endringer i arbeidsmiljøforskriftene. Endringene gjelder fra 1. januar 2018.

Les mer

 

Nytt utseende på HMS-kort og ny bestillingsløsning

 

HMS-kortene for renhold og bygg og anlegg får nytt utseende fra januar 2018. Det er ingen endringer i kravene til HMS-kort. Eksisterende HMS-kort er gyldige frem til utløpsdato. En ny og enklere bestillingsløsning er også snart klar.

Les mer

 

Minstelønn i utelivsbransjen

 

Fra 1. januar 2018 er det minstelønn for alle ansatte i overnatting, servering og catering. - Et viktig løft for bransjen, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Les mer

 

 

 

 

  

Julehelsing frå Bedriftshelse1

Bedriftshelse1_godjul.jpg

2017 har vore eit omstillingsår for Bedriftshelse1. Vi moderniserer verksemda vår og vi tilpassar oss kundane sine behov. Frå 1.1. 2018 er vi omorganisert slik at vi skal kunne levere dei beste tenestene ut mot deg som kunde. Vi får då regionleiarar og områdeleiarar som skal følgje opp kundar, og vi har fått på plass betre verktøy å jobba med.

Gjennom den nye dinHMS-gruppen har vi fått eit nettverk over heile landet og kan levere tenester med lokal forankring på kvar einaste lokasjon vi er. Gjennom dinHMS har vi fagsamlingar for alle tilsette, slik at vi kan levere like tenester over heile landet og vi får eit større fagnettverk våre tilsette kan dra nytta av.

Nytt HMS-system

Frå 1.januar 2018 kan vi tilby våre kundar det nye HMS-systemet, Kuba. Vi har sett ein låg pris på systemet, slik at det skal vere muleg for alle å skaffe det. Det er eit enkelt, men innhaldsrikt HMS-system. Ta kontakt med oss for meir informasjon!

Er du leiar og treng støtte?

Vi i Bedriftshelse1 og dinHMS-gruppen skal ha den beste fagkompetansen på førebyggjande helse i di verksemd framover. I haust har vi sertifisert fleire nye medarbeidarar innanfor Situasjonsbestemt leiing. Vi opplever eit stort behov ute i verksemdene, og kan framover tilby tenester der du og leiarane i verksemda di kan få god støtte i ein hektisk og vanskeleg kvardag. 

Les elles meir om tenestene våre her og finn gjerne kontaktinformasjon til våre tilsette i alle regionar

Kurs

Ikkje gløym at vi kan spesialtilpasse kurs etter dine ynskjer innanfor våre fagområde. Det er berre å ta kontakt med oss. All informasjon om kurs som vi held framover finn du på våre kurssider.

Vi i Bedriftshelse1 ynskjer deg med dette ei GOD JUL og EIT GODT NYTT ÅR.

Vennleg helsing

Randi Marie Sjøholt

Adm.dir
Bedriftshelse1

 

 

Bedriftshelse1 har inngått avtale med Nordvestklinikk AS i Ulsteinvik.

Nordvestklinikk har legetenester retta mot offshore og sjøfart og kan levere ulike typar attestar.

Samarbeidsavtalen gjer at Bedriftshelse1 og Nordvestklinikk kan tilby kundar i regionen tilpassa bedriftshelsetenester.

Bedriftshelseteneste.jpg

Mimmi Kvalsund Ulstein (t.v.) er dagleg leiar i Nordvestklinikken. Grete Lund er sjukepleiar/verneingeniør i Bedriftshelse 1 og jobbar mykje med førebyggjande     HMS-arbeid.

Det nærmar seg ny radon årstid. Bedriftshelse1 tilbyr assistanse ved måling.

Det er viktig å få kartlagt radonnivået innandørs. Ein nyttar langtidsmåling då radonnivået varierar mykje over tid (timar og dagar). Variasjonane kan skuldast endringar i klimatiske parametre som  temperatur, lufttrykk, vindstyrke og retning etc. Det er viktig å måle gjennomsnitt radonnivå over lang tid fordi det er denne gjennomsnittsverdien som kan relaterast til helserisiko (lungekreft). Det er vanleg å bruke sporfilm til langtidsmåling over minimum 2 månader. Radonmåling bør helst utførast i vinterhalvåret, frå oktober til april, eventuelt over eit halvt år frå midten av sommaren til midten av vinteren (eller omvendt).

Bedriftshelse1 kan tilby assistanse ved måling.  Vi har også eigne elektroniske måleapparat som loggar tidsintervall ,og vi kan føreslå tiltak.

Les meir om Radon og kreft på kreftforeningen sine sider:

https://kreftforeningen.no/forebygging/andre-mulige-risikofaktorer/radon-og-kreft/

sporfilm.-foto-stralevernet.jpg